Regulamin Konkursu

Konferencja Jeździecka Praca zespołowa
w harmonijnym rozwoju konia
27 września 2019
Pierwszy etap badania pacjenta ortopedycznego w stajni. Holistyczne spojrzenie na problem okiem lekarza klinicysty i lekarza rehabilitanta koni
14 stycznia 2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku jest Sassebi Alina Palichleb z siedzibą w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 6/42.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Celem konkursu jest wygranie nagrody w postaci stempla Ex Libris z poduszką tuszową i tuszem.
4. Fundatorem nagrody jest Świat Stempli (swiatstempli.pl)

5. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.

6. Konkurs rozgrywany jest na fanpage https://www.facebook.com/Sassebi/
7. Czas trwania konkursu : 16.12.2019 r. godzina 10:00– 19.12.2019 r. godzina 15:00.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem,
dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, bądź nie związane z Konkursem.
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
– zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
– wyraża zgodę na publikację informacji o wzięciu udziału przez Uczestnika w konkursie.
– wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej od Organizatora lub kontakt za pośrednictwem portalu Facebook.
10. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany , popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany.
11. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest firma Sassebi Alina Palichleb. Imię i nazwisko osoby, która wygrała konkurs zostanie przekazane do Świat Stempli, aby wykonać nagrodę oraz adres i numer telefonu do przesyłki.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłanianie zwycięzców

1. Uczestnikiem konkursu mogą być wszyscy przyjaciele Sassebi.
2. Ilość komentarzy jest nielimitowana.
3. Należy polubić fanpage Sassebi, polubić posta konkursowego oraz umieścić pod nim komentarz, w którym znajdzie się dokończenie zdania: „Pierwsze co robię, gdy spadnę z konia….”
5. Zwycięzca zostanie wybrany dzięki najzabawniejszej wypowiedzi w ocenie Organizatora.
6. O wygranej powiadomimy dnia 20.12.2019 roku na stronie Facebook Sassebi.
7. Osoba , która wygra zostanie poproszona o podanie imienia i nazwiska na stempel Ex Libris oraz jej adresu, na który będzie można doręczyć nagrodę za pomocą kuriera InPost.


Nagroda1. Nagrodą jest stempel Ex Libris, z poduszką tuszującą oraz tuszem.
2. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
3. Uczestnik konkursu, który zostanie zwycięzcą odpowiada za terminowy (3 dni od ogłoszenia wyniku konkursu) dostarczenie stosownych danych do wysyłki.

Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać do 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu tzn. do dnia
23.12.2019r.
2. Reklamacje można zgłaszać za pomocą korespondencji mailowej pod adres: info@sassebi.pl

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie poprzez umieszczenie komentarza oznacza akceptację regulaminu konkursu na Facebooku, który wchodzi w życie dnia
16.12.2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

0

Your Cart