Książki

Po przeczytaniu tej książki wrócisz do swojego konia z świeżą motywacją poznania jego świata
bliżej. Niemy język koni jest dla każdego z nas fascynujący. Poznanie sygnałów uspokajających i ćwiczenie stosowania ich w komunikacji z koniem, zdecydowanie przybliża nas do tego by koń nam bardziej ufał. Sama chęć wypatrywania sygnałów języka ciała u koni, podnosi naszą wrażliwość na te piękne zwierzęta i otwiera nowy rozdział w naszych relacjach z nimi.

Cena: 78,00 zł

Podstawowe szkolenie konia, odkrywanie i stopniowe rozwijanie jego zdolności fizycznych trwa ok. 2 lat. Tak samo jeździec powinien poświęcić sobie dużo czasu na wzbogacenie wiedzy i umiejętności. Ta pozycja przyczyni się do przełomu w rozumieniu biomechaniki ruchu konia przez jeźdźca, co przełoży się na lepsze użycie pomocy i osiągnięcie przez konia równowagi pod siodłem.

Cena: 82,00 zł

Celem tej książki jest zaprezentowanie jeźdźcom i trenerom koni sportowych zarysu anatomii funkcjonalnej. Umożliwi to lepsze zrozumienie i przeanalizowanie ćwiczeń, które ich konie wykonują podczas treningów i zawodów sportowych.

Cena: 78,00 zł

Napisany prostym językiem praktyczny przewodnik, który pozwoli ci nabrać pewności siebie przy sprawdzaniu układu ruchu konia, a także zrozumieć zależności między zmianami dostrzeganymi u konia a podwichnięciami w poszczególnych stawach.

Cena: 75,00 zł

Książka „Siodło – Prawidłowe dopasowanie” dr Joyce Harman to obowiązkowa lektura dla pasjonatów jeździectwa. Autorka, lekarz weterynarii i specjalistka w zakresie dopasowania siodeł, zaznacza, że 75% badanych przez nią koni niewłaściwie poruszających się i niechętnych do współpracy miało niedopasowane siodła, co stanowi powszechny problem.

Cena: 84,90 zł

Tutaj możesz zapisać się na newsletter Sassebi.

Sassebi.pl

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych powyżej danych w celu otrzy­my­wa­nia new­slet­tera.

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji han­dlo­wych o produktach i usługach Sassebi, np. nowości wydawnicze, kalendarz wydarzeń.

0

Your Cart