Ekspert AHT w Newmarket dr Sue Dyson wzywa jeźdźców, aby nie siodłali swoich koni, które mają problemy zdrowotne.

Ocena i dalsze postępowanie w przypadku kulawizn u koni z Dr Sue Dyson
7 stycznia 2018

Ekspert AHT w Newmarket dr Sue Dyson wzywa jeźdźców, aby nie siodłali swoich koni, które mają problemy zdrowotne.

 

Dr Sue Dyson, Kierownik Centrum Ortopedii Klinicznej w AHT w Newmarket, została zaproszona jako gość na tegoroczny kongres National Equine Forum (NEF). Sue poświęciła 35 lat na leczenie setek pacjentów rocznie w klinice, a także poprzez swoje pionierskie badania przyczyniała siędo postępu wiedzy i rozwoju technik w medycynie weterynaryjnej . National Equine Forum to prestiżowe wydarzenie odbywające się co roku, w którym udział biorą liderzy w poszczególnych dziedzinach pracy z końmi: lekarze weterynarii, fizjoterapeuci, trenerzy, podkuwacze i przedstawiciele organizacji dbających o dobrostan zwierząt. Jest to unikalna platforma dla końskich ekspertów i entuzjastów do dzielenia się wiedzą i wynikami badań, aby podnieść poziom opieki  nad końmi i zapewnić im dobrostan  na całym świecie.

Sue już na wcześniejszych spotkaniach nagłaśniała niezwykle ważne tematy, jak np. otyłość u koni, aby zmusić środowiska jeździeckie do podjęcia działań dla dobra konia. Tym razem na NEF zwróciła uwagę na dopasowanie siodła, przedstawiając wyniki swoich badań, w których sprawdzała związek pomiędzy koniem, siodłem i jeźdźcem. Podkreślała, jak istotne dla dobrostanu koni jest prawidłowe dopasowanie siodła, ale także jaki ma to wpływ na pozycję i równowagę jeźdźca, a także na potencjał pary jeździec-koń w osiąganiu wyników sportowych.

Przyjmujące perspektywę holistyczną badanie powinno skłonić pasowaczy siodeł, aby dostarczali swoim klientom siodła, które nie tylko nie powodują u koni bólu i nie zaburzają rozwoju ich układu mięśniowo-szkieletowego, ale także pomagają jeźdźcowi w utrzymaniu zrównoważonej pozycji. Jeźdźcy i trenerzy muszą zrozumieć, jak ważna jest dobra pozycja na koniu, zsynchronizowana z jego ruchem, aby zminimalizować obciążenia grzbietu.

Badanie

W AHT zostało w marcu zakończone pilotażowe badanie sprawdzające podstawowe aspekty pozycji jeźdźca i dopasowania siodła do jeźdźca. Zdjęcia 34 losowo wybranych koni i jeźdźców, którzy byli wcześniej oceniani w AHT, zostały poddane ewaluacji przez 12 oceniających. W skład komisji wchodzili lekarze weterynarii (n=4), pięlegniarka kliniki (n=1), technik weterynaryjny (n=5) i inni pracownicy AHT (n=2). Grupa badana złożona była z jeźdźców rekreacyjnych, którzy startowali w zawodach na niższym szczeblu, oraz profesjonalnych jeźdźców na wyższym poziomie sportowym. Oceniający mieli określić: czy jeździec ma prawidłowy dosiad z zachowaniem linii bark-biodro-pięta, czy  jest zbyt duży dla siedziska siodła lub dla siodła ogólnie, czy siedzi za bardzo z tyłu siodła, czy dopasowanie siodła do jeźdźca ma negatywny wpływ na dosiad oraz czy jeździec nie jest zbyt duży dla konia.

Opinie komisji były w większości zgodne. Wyniki oceny były co najmniej niepokojące. Tylko 4 z34 jeźdźców (12%) zachowywało linię bark-biodro-pięta. 14 z 34 jeźdźców (41%)  siedziało zbyt daleko z tyłu siodła. 20 z 34 jeźdźców (59%) uznano za zbyt dużych na swoje siodło. Te wyniki przekładają się na równowagę jeźdźca z koniem i rozmieszczenie ciężaru jeźdźca na grzbiecie konia w stosunku do jego środka ciężkości. Prezentowane wstępne wyniki tworzą podstawę do badań nad dopasowaniem siodła do konia i jeźdźca oraz wpływem dopasowania na pozycję jeźdźca, prowadzonych na o wiele większą skalę.

Powszechnie spotykane problemy:

 • Siodła są często dopasowywane do koni, a nie do koni i jeźdźców.
 • Jeśli siodło nie jest dopasowane do jeźdźca, może to zaburzyć jego równowagę i tym samym powodować nadmierne obciążenia grzbietu konia.
 • Kulawizny i słabe wyniki w treningu mogą być wynikiem złego dopasowania siodła, ponieważ siodło może ograniczać zakres ruchów konia.
 • Siodła nie są sprawdzane wystarczająco często pod kątem prawidłowego dopasowania u koni, które mogą zmienić swój kształt (np. u młodych koni rozwijających się wraz z postępami w treningu lub u koni, które sezonowo zmieniają swoją wagę).
 • Koszt rzędu jeździeckiego może zniechęcić właścicieli koni do kupna „prawidłowo dopasowanego” siodła na rzecz „najlepiej dopasowanego” z tych, które są dostępne.

Wezwania Sue do działania:

 • Należy organizować pasowaczom siodeł lepsze szkolenia i warsztaty z dopasowywania siodeł, z dostępem do najnowszych badań naukowych i technik, tak aby oferowali najlepsze produkty. Pozwoli to zachować dobrostan konia i osiągać dobre wyniki.
 • Siodlarze powinni uwzględniać prawidłowe dopasowanie siodła zarówno do konia jak i jeźdźca.
 • Właścicielom koni należy przypominać o sprawdzaniu siodła, gdy zmieniają rutynę konia, jego pracę bądź rodzaj treningu. Powinni także uwzględniać porę roku, wiek konia i jego poziom wytrenowania, aby zaplanować, kiedy konieczne są korekty dopasowania siodła.
 • Podstawowa pozycja jeźdźca (z uwzględnieniem linii bark-biodro-pięta) musi być zachowana. Konieczne jest przypominanie o tym jeźdźcom, trenerom i pasowaczom siodeł, od poziomu podstawowego po profesjonalny, aby lepiej umieli rozpoznawać problemy z pasowaniem siodła i promowali właściwą równowagę jeździec-koń.
 • Trzeba zapewnić właścicielom koni większą możliwość edukacji, jak sprawdzać dopasowanie siodła.
 • Koszty mogą być przeszkodą, ale inwestycja w dobrze dopasowane siodło może uratować grzbiet Twojego konia i pozwoli zaoszczędzić na ogromnych rachunkach od lekarza weterynarii za leczenie urazów spowodowanych niedopasowanym siodłem. Czy Twój koń naprawdę potrzebuje kolejnej derki, czy lepiej wydać pieniądze na siodło?

 

Aby dowiedzieć się, jak nasze badania pomagają koniom, sprawdź:
http://www.aht.org.uk/cms-display/equiness.html

 

0

Your Cart